An app written in GoLang to find people using location services on smartphones.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Craig Stewart 8e0a7f3de7 improve javascript in manage locations page to include actual links 3 miesięcy temu
examples add example systemd service file 3 miesięcy temu
.gitignore Initial commit 3 miesięcy temu
README.md Initial commit 3 miesięcy temu
getlocation.html make get location retry api in 5 seconds if the item exists but is empty 3 miesięcy temu
location-finder.go set longer expiry on redis keys, and more useful id and key lengths 3 miesięcy temu
managelocations.html improve javascript in manage locations page to include actual links 3 miesięcy temu
setlocation.html create page for fetching location shared. 3 miesięcy temu

README.md

location-finder

An app written in GoLang to find people using location services on smartphones.